عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

تصویر محمد شیخی

محمد شیخی

کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران در دانشگاه تهران
نویسنده
محمد شیخی

فضاهای عملکردی جدید شهر ارومیه در دورۀ پهلوی اول

محمد شیخی ئیلانلو | کارشناس ارشد مطالعات معماری، دانشگاه تهرانMarch 09, 2018 بافت قدیمی و ساختارهای ارزشمند محله‌ای شهرهای ایران که شالوده مدنی و تشکیلاتی خود را تا شروع تحولات شهری دوره جدید حفظ کرده بود با آغاز فعالیت‌های جدید،

ادامه مطلب »
نویسنده
محمد شیخی

سیر تحول محلات درونگرا در دورۀ قاجار به محلات برونگرا در دورۀ پهلوی (بررسی موردی شهر ارومیه) [بخش نخست]

محمد شیخی ئیلانلو | کارشناس ارشد مطالعات معماری، دانشگاه تهرانMarch 08, 2018 شهر ارومیه، به دنبال تحولات اجتماعی و اقتصادی اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم و همچنین تحت تأثیر عواملی چون نزدیکی به شهر ولیعهد نشین تبریز در دورۀ

ادامه مطلب »
نویسنده
محمد شیخی

نمازخانه‌ای برای اجنّه: تک‌نگاری یک اتاق

محمد شیخی ئیلانلو | کارشناس ارشد مطالعات معماری، دانشگاه تهران از گودال باغچهٔ حیاط بیرونی که به‌سمت حیاط خدمه می‌روی، دلت پاک باشد و ذهنت آماده، بی‌اختیار جذبش می شوی! معلوم نیست قرار است با «و اِن یَکادُ …» روی

ادامه مطلب »
نویسنده
محمد شیخی

از انگریز تا جلفا: اولین آوازهٔ تجددخواهی در ساختار شهرهای ایران

محمد شیخی ئیلانلو | کارشناس ارشد مطالعات معماری، دانشگاه تهران متن زیر، اقدامی نوین در تاریخ ایران را نشان می‌دهد که عباس میرزا نائب السلطنه فتحعلی شاه قاجار، به موازات اعزام محصلین -میرزا جعفر خان مهندس باشی برای تحصیل هندسه

ادامه مطلب »