عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

سیدهادی حسینی

سیدهادی حسینی

یادداشت
سیدهادی حسینی

زخمِ زیرپوستی!

هر زمان که گذرم به چهارراه ولیعصر می‌رسد، غصه‌ام می‌گیرد. دوباره مجبورم هیاهوی زیبای خیابان انقلاب را رها کنم و از سر ناچاری، با پله‌های برقیِ تنگ و باریک به زیرِ زمین بروم. چرا؟ چون قصد کردم از این سو

ادامه مطلب »