شیرقلعهٔ شهمیرزاد

عصر دوشنبه دوازدهم شهریورماه ۱۳۹۷ هجری شمسی، کاتب این سطور در شهمیرزاد بود و تصمیم گرفت به «شیرقلعه» صعود کند. از کودکی شنیده بودم که از قلاع اسماعیلیه بوده و بعدتر در مطالبی خواندم که شالوده‌های بنا به عصر اشکانی هم می‌رسد. [۱] هرچه بود مصمم به صعود شدم.

راه از پای کوه تا پای تاق ورودی قلعه چندان دراز نبود، ولی نفهمیدم چه شد که راه گم کردم و وقتی این را فهمیدم که دیدم دارم در ضلع شرقی قلعه چهار دست و پا بر خاکی سست در شیب ۴۵درجه تقلا می‌کنم. اندیشیدم که «قاعدتا نباید اینطور باشد! ما که به قصد زیارت قلعه رفته‌ایم، معاندانی که به قصد ستیز می‌آمدند چه غلطی می‌کردند پس؟»

به زحمت خودم رو کمی پایین کشیدم و مسیری مطمئن‌تر به ورودی قلعه از جنوب یافتم. تا دم تاق قلعه رسیدم ولی از آن دم تا ورودی، سنگ‌ها لیز بودند و پاخوره‌ی مطمئن نایاب بود. اگر قدری تهور یا شهامت داشتم سخت نبود ولی نگارندهٔ این سطور هرگز به شهامت شهرت نداشت! اما حیفم آمد تا بدانجا رسیده و بی‌مراد برگردم؛ پس قدری ترس را تحمل کردم و داخل شدم.

قلعه از سنگ و ساروج بود علی‌الظاهر و نحن نحکم بالظاهر. به وضوح راه ورود به قلعه را آب شسته بود که چنین لیز و تیز بود. داخل قلعه هم کم صعب العبور نبود! ولی باز خداراشکر که امنیت داشت. بهرحال تعدادی عکس از قلعه و باروها و داخل برج‌هایش گرفتم. عکس‌ها تعریفی نداشت ولی مشابه برخی‌شان را در وبسایت‌ها نیافتم. امید که خوانندگان این سطور بر نگارندهٔ سطور و عکاس تصاویر ببخشایند که عکاس خود گمان نمی‌برد به درون قلعه آید.

 

ورودی قلعه

برج شمال شرقی قلعه

برج غربی قلعه از داخل

باروی شمالی قلعه از بیرون (و شیب تند کنارهٔ آن)

باروی جنوبی قلعه از داخل (محل عکاس در کناره‌ی باروی شمالی است)

برج جنوبی قلعه (پس از ورود به قلعه، در سمت چپ دیده می‌شود)

 

بقایای دیواره‌ها و باروی جنوب شرقی قلعه (ورودی قلعه در گودالی که دیده می‌شود قرار دارد)

روزنی در برج جنوبی قلعه

برجی در باروی جنوبی قلعه، دید از برج جنوبی

ورودی برج در جنوب شرق قلعه، دید از بیرون

ورودی قلعه از داخل

ــــــــــــــــــــــــ
۱. https://fa.wikipedia.org/wiki/شیر_قلعه

شهاب‌الدین تصدیقی

هیچ نظری وجود ندارد