عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

چرا مكان مهم است؟

چرا مکان مهم است؟ تحقق يا عدم تحقق الگوي حضورپذيري يك اعتراض بيانگر همراهي يا عدم همراهي بخش خاكستري جامعه با آن است   بازنشر از نوشته‌ی نگارنده در روزنامه‌ی سراسری «اعتماد» پنج‌شنبه ۲۴.آذرماه.۱۴۰۱ ه.ش، شماره ۵۳۷۷ – مشاهده‌ی یادداشت در وبسایت رسمی روزنامه –   ارتباط بین مکان وقوع یک اعتراض و اقبال عمومی […]