عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

تصویر محمدجواد احمدی‌زاده

محمدجواد احمدی‌زاده

یادداشت
محمدجواد احمدی‌زاده

تهران و رودهایش

شهرها کجا به وجود می‌آیند؟ اگر بخواهيم با دانش جغرافيايي كه از كتاب‌‌هاي مطالعات اجتماعي دبستان به دست آورده‌ايم به اين سوال پاسخ دهيم، خواهیم گفت:‌ در دشت‌های آبرفتی، کنار رودها. جواب ساده‌ای به نظر می‌رسد اما به شکل شگفت‌آوری

ادامه مطلب »