عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

فربُد افشار بکشلو

فربُد افشار بکشلو

دانشجوی دكترای معماری در دانشگاه یو سی ال (UCL) انگلستان
یادداشت
فربُد افشار بکشلو

چرا مكان مهم است؟

چرا مکان مهم است؟ تحقق يا عدم تحقق الگوي حضورپذيري يك اعتراض بيانگر همراهي يا عدم همراهي بخش خاكستري جامعه با آن است   بازنشر از نوشته‌ی نگارنده در روزنامه‌ی سراسری «اعتماد» پنج‌شنبه ۲۴.آذرماه.۱۴۰۱ ه.ش، شماره ۵۳۷۷ – مشاهده‌ی یادداشت

ادامه مطلب »