عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

پوپولیسم چیست؟

این ترجمه برگرفته از مقاله‌ای است با عنوان «What is populism» نوشته‌ی Salomon Frausto و Léa-Catherine Szacka که در مجله‌ی تخصصی تئوری معماری با عنوان Footprint متعلق به دانشگاه Delft هلند در سال ۲۰۲۲ منتشر شده است: https://doi.org/10.7480/footprint.15.2   تصویر 1: بنر «تو اخراجی» درباره‌ی شوی تلویزیونی ترامپ که بر روی برج ترامپ در نیویورک […]