عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

شناخت زیبایی‌شناسی عصب‌محور

«زیبایی مانند هنر یک فعالیت عصب‌شناختی است. حس و میلی به لذت است که از پایین‌ترین و اساسی‌ترین قسمت مغز سرچشمه می‌گیرد و بروز می‌یابد و با تعجب یا هیبت در ارتباط است و چیزی بیش از یک خیال گذراست.»- پروفسور هری فرانسیس مالگریو، کتاب معماری و تجسم (2013) این تعریفی ابتدایی از ارتباط زیبایی، […]