کرونا چگونه به معماری شکل خواهد بخشید؟

کرونا چگونه به معماری شکل خواهد بخشید؟ ما اکنون خواستار چه نوع فضاهایی برای کار و زندگی هستیم؟ مترجم: پیمان خانقلی، مریم محمودی کاهکش   نویسنده: کایل چایکا[1] تصویرسازی: اِما رولت[2] منبع: خبرگزاری نیویورکر[3]، 17 ژوئن 2020  در سال 1933، معمار و طراح فنلاندی هوگو آلوار هنریک آلتو[4]، به همراه همسر اولش آینو[5]، آسایشگاه درمانی پائیمیو[6]، …

کرونا چگونه به معماری شکل خواهد بخشید؟ ادامۀ مطلب »