فارغ از معماری قدیم: منظور واقعی لوکوربوزیه چه بود؟

این ترجمه برگرفته از یادداشتی است با عنوان «Away From Old Architecture: What Le Corbusier Really Meant» نوشته‌ی Mark Alan Hewitt که در پایگاه تخصصی ArchDaily مورخ 5 می 2022 منتشر شده است. https://www.archdaily.com/1000499/away-from-old-architecture-what-le-corbusier-really-meant   عکس از میشل سیما[1].   مقدمه­‌ی مترجمان: از میان چهار استاد بزرگ معماری مدرن (فرانک لوید رایت، والتر گروپیوس، لودویگ …

فارغ از معماری قدیم: منظور واقعی لوکوربوزیه چه بود؟ ادامۀ مطلب »