سنت معماری ماوراء‌النهر از فروپاشی سامانیان تا ظهور تیمور (2)

در نوشتار پیشین به ضرورت پرداختن به سنت معماری ماوراءالنهر حدفاصل فروپاشی سامانیان تا ظهور تیمور اشاره و مقبره شیخ فضل از دورۀ قراخانی معرفی شد. در این نوشتار چندی دیگر از بناهای این دوره معرفی شده‌اند.    مقابر اوزگند، قرقیزستان مقابر اوزگند سه مقبرۀ متصل به یک‌دیگر در اوزگند که نخستین آن‌ها (مقبرۀ مرکزی) …

سنت معماری ماوراء‌النهر از فروپاشی سامانیان تا ظهور تیمور (2) ادامۀ مطلب »