مراقبت‌های بهداشتی بهتر می‌شد، اگر از این ساختمان قدیمی درس می‌گرفتیم

مراقبت­‌های بهداشتی بهتر می‌شد، اگر از این ساختمان قدیمی درس می‌گرفتیم! نویسنده: آنه کویتو (Anne Quito)، گزارشگر معماری و طراحی تورکو، فنلاند، 4 ژانویه 2020[1] ترجمه: مریم محمودی کاهکش، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری، دانشگاه هنر اصفهان مقدمۀ مترجم نوشتار پیش‌رو، برگردان گزارش و روایت کوتاهی است از یکی از بیمارستان­‌های موفق قرن بیستم با …

مراقبت‌های بهداشتی بهتر می‌شد، اگر از این ساختمان قدیمی درس می‌گرفتیم ادامۀ مطلب »