2+2=4-1=3

نگاهی به طرح خانه‌های 25 متری نویسنده: مسعود تقوی| دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران تصویرسازی: حسین ارشدی| دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه تهران در زمانِ نداری، کم‌کردن یکی از پرکاربردترین و مؤثرترین راهکارهای بشری برای از این‌ستون تا آن ستون کردن است؛ مثلاً برخی لباس کمتری می‌خرند؛ بعضی دیرتر آرایشگاه می‌روند؛ تعدادی کمتر می‌خوابند؛ عده‌ای …

2+2=4-1=3 ادامۀ مطلب »