عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

معماری آسیای مرکزی

سنت معماری ماوراء‌النهر از فروپاشی سامانیان تا ظهور تیمور (3)

پس از فروپاشی حکومت قراخانی توسط علاءالدین محمد خوارزم‌شاه بخشی از سرزمین‌های تحت سلطۀ آن‌ها به دست قراختاییان و بخشی به خوارزم‌شاهیان واگذار شد. پس از حملۀ مغول نیز ماوراءالنهر بیش از آن‌که تحت سلطۀ ایلخانان قرار گیرد تحت فرمانروایی خانات جغتای قرار گرفت. در ادامۀ مباحث گذشته، میراث معماری خوارزم‌شاهیان و خانات جغتای در …

سنت معماری ماوراء‌النهر از فروپاشی سامانیان تا ظهور تیمور (3) ادامۀ مطلب »

سنت معماری ماوراء‌النهر از فروپاشی سامانیان تا ظهور تیمور (2)

در نوشتار پیشین به ضرورت پرداختن به سنت معماری ماوراءالنهر حدفاصل فروپاشی سامانیان تا ظهور تیمور اشاره و مقبره شیخ فضل از دورۀ قراخانی معرفی شد. در این نوشتار چندی دیگر از بناهای این دوره معرفی شده‌اند.    مقابر اوزگند، قرقیزستان مقابر اوزگند سه مقبرۀ متصل به یک‌دیگر در اوزگند که نخستین آن‌ها (مقبرۀ مرکزی) …

سنت معماری ماوراء‌النهر از فروپاشی سامانیان تا ظهور تیمور (2) ادامۀ مطلب »

سنت معماری ماوراء‌النهر از فروپاشی سامانیان تا ظهور تیمور (1)

سنت معماری ماوراءالنهر پس از اسلام با روی‌کارآمدن سامانیان وارد مرحلۀ تازه‌ای شد. دوره‌ای که چندی از بناهای آن برجای مانده. آرامگاه سامانیان و مقبره عرب‌عطا یادگاران این دوران در ماوراءالنهر هستند که هم در تاریخ معماری ایران مهم و تاثیرگذار بودند و هم طلیعۀ یک سنت معماری قوی در آن منطقه بودند. با ضعف …

سنت معماری ماوراء‌النهر از فروپاشی سامانیان تا ظهور تیمور (1) ادامۀ مطلب »