عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

کارگران مشغول کار هستند!

کارگران مشغول کار هستند!   بازنشر از نوشتۀ نگارنده در پایگاه خبری-تحلیلی روزن آنلاین دوشنبه ۲.بهمن‌ماه.۱۴۰۱ ه.ش کارگران مشغول کار هستند! https://t.me/rozanonline_ir/2199     نوشته‌ای بزرگ روی بنری ابتدای کوچۀ ابواسحاقیه اصفهان، محله‌ای تاریخی که امروزه بخشی از محلۀ دردشت و شهشهان است و از نام کهن آن تنها نام یک کوچه باقی‌ مانده و  […]