راه‌هایی که نرفته‌ایم؛ نگاهی به روش برخورد اروین پانوفسکی در برقراری رابطه میان معماری و فلسفه

اروین پانوفسکی[1](1892-1968) استاد برجستۀ تاریخ هنر و از شخصیت‌های تأثیرگذار در این حوزه به شمار می‌رود، اهمیت وی تا جایی است که پیتر آیزنمن پایان‌نامۀ دکتری[2] خود را با اشاره به کتاب معنا در هنرهای تجسمی[3] پانوفسکی آغاز می‌کند. کتاب معماری گوتیک و فلسفۀ مَدرَسی[4] نیز از آثار مهم او به شمار می‌رود. کتابی که …

راه‌هایی که نرفته‌ایم؛ نگاهی به روش برخورد اروین پانوفسکی در برقراری رابطه میان معماری و فلسفه ادامۀ مطلب »