سوزن به خود؛ جوال‌دوز به مدیریت شهری

گذری انتقادی بر ارتباط سیاست‌ شهری با نهادهای دانشگاهی می‌شود حدس زد حدود سی‌ سال پیش وقتی که اعضای هیئت‌دولت قانون استقلال مالی شهرداری‌ها را تصویب می‌کردند نمی‌دانستند که به سرگردانیِ کلافی که دور شهرداری‌ها پیچیده شده چه ضریبی می‌دهند. نهادهایی که تا قبل از آن دولت جیبشان را پرمی‌کرد، حالا مجبور بودند تقریباً روی …

سوزن به خود؛ جوال‌دوز به مدیریت شهری ادامۀ مطلب »