عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

توسعه شهری

لباس جعلی بر تن «اهواز»؛ پروژه «میدان دانشگاه» اهواز نماینده‌ای از نگاه مسموم و ویرانگر شهری است.

شهری که در مسلخ ناکارآمدی روزبه‌روز جان می‌دهد. لباس جعلی بر تن «اهواز» پروژه «میدان دانشگاه» اهواز نماینده‌ای از نگاه مسموم و ویرانگر شهری است. بازنشر از نوشته نگارنده در صفحه «پیامِ میراث» روزنامه سراسری «پیامِ ما» یکشنبه ۱۳.شهریورماه.۱۴۰۱ ه.ش، شماره ۲۳۷۷ https://payamema.ir/payam/pub/72207 روزنامه سراسری «پیامِ ما» شماره ۲۳۷۷   اهواز؛ شهری که در دوران …

لباس جعلی بر تن «اهواز»؛ پروژه «میدان دانشگاه» اهواز نماینده‌ای از نگاه مسموم و ویرانگر شهری است. ادامۀ مطلب »

تهران به‌مثابه گنج؛ پیشنهادی به آقای شهردار

«ما اگر این ۳۲۵ (ایستگاه مترو) را بلندمرتبه‌سازی کنیم… باهاش هم می‌شه نوسازی کرد، هم ایمنی رو برای شهر آورد، هم آسایش رو برای شهر آورد، هم هویت و معماری نوین ایرانی-اسلامی رو خلق کرد، هم اعتبار و امکان خلق کرد و رفت جای دیگه‌ای از شهر رو آباد کرد». از آقای زاکانی -شهردار تهران- …

تهران به‌مثابه گنج؛ پیشنهادی به آقای شهردار ادامۀ مطلب »