‌معماری علیه کارکرد؛ ساختن بدون هدف

پردۀ اول: نگاهی به تاریخ بی‌استفادگی در تاریخ معماری ژاپن معابدی تحت تاثیر معابد صخره‌ای چین ساخته شده‌اند که از چند وجه قابل‌توجه هستند. جدای از مباحث سازه‌ای و کاکه‌زوکوری[1]بودن آنها مهم‌ترین ویژگی این معابد که کوین نیوت[2] هدف ساختن آ‌ن‌ها را «ایجاد فضای مصنوع برای تکریم روح یک مکان طبیعی»[3] دانسته، غیرقابل‌دسترس بودن‌ آن‌ها …

‌معماری علیه کارکرد؛ ساختن بدون هدف ادامۀ مطلب »