روایتی از معمار ایرانی در سفرنامه مادام دیولافوآ

مادام دیولافوا و همسرش سه بار به ایران سفر کرده‌اند. حاصل این سفرها دو سفرنامۀ خواندنی «ایران، کلده و شوش» و «خاطرات کاوش‌های باستان‌شناسی شوش، 1886-1884» است. دیولافوآ در این دو کتاب روایت‌هایی ناب و دست اول از اوضاع اجتماعی ایران دورۀ ناصری پیش چشم قرار می‌دهد. وی در این دو کتاب نه مانند یک …

روایتی از معمار ایرانی در سفرنامه مادام دیولافوآ ادامۀ مطلب »