عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

«موقت‌»هایی که «دائمی» می‌شوند

بررسی یک الگوی پیچیده‌ی تصاحب فضا در دانشگاه تهران فضا همیشه به یک روش اشغال نمی‌شود. در این یادداشت توضیح می‌دهم که یکی از روش‌های تصاحبِ «دائمی» فضا، استفاده از سازه‌های «موقت» است. این سازه‌های موقت معمولاً فرمی منعطف و سبُک دارند و برخلاف ظاهرشان، همچون سازه‌های بتنی رفتار می‌کنند و فضا را برای همیشه […]