عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

معماری انسان‌دوستانه؛ زنگ خطری برای مرگ معماری

حتما تا‌به‌حال با اصطلاح «معماری انسان دوستانه»[1] مواجه‌شده‌اید و بارها در وب‌سایت ها و فضای مجازی آن را خوانده‌اید؛ در واقع این اصطلاح به ترویج ایده‌ی معماری‌کردن برای مردم اشاره دارد و صرفاً پروژه‌هایی را سزاوار حوزه‌ی معماری می‌داند که برای مردم ساخته شده باشد و به فهم مردم نزدیک باشد و در راستای پاسخ‌گویی […]