عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

وحید آقایی

وحید آقایی

نقد
وحید آقایی

از نفس افتاده و تکه‌پاره؛ روایتی از حیات به‌خطر افتاده میراث معاصر اصفهان (قسمت اول)

مسجد و مجموعۀ ابنیه کارخانه قدیم مجتمع صنعتی پُلار اصفهان بسیاری از اوقات هرجا صحبت از اصفهان است، آنچه در ذهن متصور می‌شود، عمدتاً میدان نقش‌جهان و کاخ‌ها و بناهای باقی‌مانده از دولتخانه صفوی است. درحالی که اصفهان از معدود

ادامه مطلب »
پرونده
وحید آقایی

حمله به بافت تاریخی اصفهان؛ نگاهی به سه نامعماری‌ در حریم دولتخانه صفوی

برای مقدمه، اصفهان نیاز به توصیف ندارد! همین بس که  از روی نشان‌دادن زیبایی و شکوهش، در ادبیات و زبان عامیانه آن را «نصف‌جهان» می‌خوانند و هم‌ردیفش را در ایران و جهان انگشت‌شمار می‌یابند. احتمالاً اگر به اصفهان آمده باشید،

ادامه مطلب »