عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

مهرک شیرفام

فا En مهرک شیرفامدانشجوی مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران فعالیت‌ها دانشجوی مطالعات معماری ایران در دانشگاه تهران (۱۳۹۵-۱۳۹۸) عنوان پایان‌نامه: تحلیل خانه‌های اقلیم گرم‌وخشک ایران دانشجوی دکترای معماری در دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۹۹-تاکنون) عنوان پایان‌نامه: گونه‌شناسی خانه‌های گرم‌وخشک ایران پژوهشگر

ادامه مطلب »