عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

پگاه صامعی

پگاه صامعی

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
نقد
پگاه صامعی

در باب عکس­‌های هنرمندانۀ ما

عکاسی از بناها و آثار معماری با اهداف مختلفی صورت می‌گیرد. عموم مردم با هدف داشتن یادگاری از سفری که رفته‌اند و بناهایی که دیده‌اند عکاسی می‌کنند. این عکس‌ها معمولاً بدون ادیت و یا با تغییرات بسیار جزئی و نه

ادامه مطلب »