عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

یادداشت
منیژه قاضیا

زبان تحلیل؛ معرفی کتاب

“زبان تحلیل” کتابی است که روند تفکر، تشریح و تحلیل را در تجربه ای از مؤلفین پی می‌گیرد. در واقع محتوای کتاب که با تکیه بر مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای پدید آمده است؛ مسیر پیشبرد چالش‌ها ‌و چگونگی تحلیل آن‌ها

ادامه مطلب »