عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

محمد امیر مطوری

محمد امیر مطوری

یادداشت
محمد امیر مطوری

اسطوره و شهر

تاریخ اساطیر به گونه‌ای است که ما را در سفری عمیق به داخل ذهن انسان و ادراکات فرهنگی می‌برد. اسطوره شیوه‌ای خاص در عینیت بخشیدن به جهان است و اسطوره را باید به منزله فرم سمبلیک دانست. یعنی باید آن

ادامه مطلب »