عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

سینما یکی از قوی‌ترین رسانه‌های امروز است. رسانه‌ای که مفاهیم، احساسات و پیام‌های گوناگونی را مخابره می‌کند. به این منظور از «فضا» برای تحقق خواسته‌هایش استفاده می‌کند. فضایی که در کنار بازیگران نقشی حیاتی برای رساندن آنچه در ذهن سازندگان است، بازی می‌کند. در این پرونده‌، کوبه در جست‌وجویی به بازنمایی سینما از منظر معماری می‌پردازد، و اینگونه اهمیت داشتن دیدی معمارانه را آشکار می‌کند. برای مطالعه‌ی شرایط ارسال اثر اینجا کلیک کنید.

 

 

دبیر پرونده‌ی معماری و سینما: فائزه خطیب‌زاده