عرصه‌ای آزاد برای اندیشیدن دربارهٔ معماری ایران

ترجمه

گرچه همه برنامه‌ریزند، اما بعضی‌ها از بقیه برنامه‌ریزترند[1]

به یاد برنامه‌ریزی که خود را بلشویک می‌دانست نویسنده: باربارا رادِر[2] مترجم: امیر مصباحی   هانس بلومِنفِلد (اکتبر 1892 – ژانویه 1988) برنامه‌ریز، معمار و …

Trending news

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Editorial picks

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

ترجمه

گرچه همه برنامه‌ریزند، اما بعضی‌ها از بقیه برنامه‌ریزترند[1]

به یاد برنامه‌ریزی که خود را بلشویک می‌دانست نویسنده: باربارا رادِر[2] مترجم: امیر مصباحی   هانس بلومِنفِلد (اکتبر 1892 – ژانویه 1988) برنامه‌ریز، معمار و …

یادداشت

هزار قلعه صعب و هزار شارستان

تاریخ‌نگاران و پژوهشگران معماری ایران تاکنون به روش‌های گوناگون بناهای تاریخی را بررسیده‌اند؛ گاه به صورت سبکی یا دوره‌ای و گاه از دریچه کارکردی و …

ترجمه

نگاهی به برنامه‌ریزی شهری در عصر استالین

مروری بر کتاب هِدِر دِهان، برنامه‌ریزی شهری استالینیستی: متخصصان، عمل‌کرد، و قدرت، انتشارات دانشگاه تورنتو، 2013، 272ص.[1] مارتین کُلراوش مترجم: امیر مصباحی مقدمه‌ی مترجم: نوشته‌ای …

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

July, 2021

Download Biz360 E-Magazine

Get the latest issue of our eMagazine lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Around The World

ترجمه

گرچه همه برنامه‌ریزند، اما بعضی‌ها از بقیه برنامه‌ریزترند[1]

به یاد برنامه‌ریزی که خود را بلشویک می‌دانست نویسنده: باربارا رادِر[2] مترجم: امیر مصباحی   هانس بلومِنفِلد (اکتبر 1892 – ژانویه 1988) برنامه‌ریز، معمار و …

یادداشت

هزار قلعه صعب و هزار شارستان

تاریخ‌نگاران و پژوهشگران معماری ایران تاکنون به روش‌های گوناگون بناهای تاریخی را بررسیده‌اند؛ گاه به صورت سبکی یا دوره‌ای و گاه از دریچه کارکردی و …

ترجمه

نگاهی به برنامه‌ریزی شهری در عصر استالین

مروری بر کتاب هِدِر دِهان، برنامه‌ریزی شهری استالینیستی: متخصصان، عمل‌کرد، و قدرت، انتشارات دانشگاه تورنتو، 2013، 272ص.[1] مارتین کُلراوش مترجم: امیر مصباحی مقدمه‌ی مترجم: نوشته‌ای …

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Podcasts

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.