جهان قدیم معماری

امروزه دیسیپلین معماری را به بخش‌های مختلفی چون گفتمان (تئوری، تاریخ و نقد)، تربیت معمار، حرفه و پژوهش تقسیم می‌کنند که هر یک از آنها چندین زیرمجموعه دارد. به احتمال زیاد تربیت معمار گسترده‌ترین بخش این نظام است. سالانه انبوهی از دانشجویان و علاقه‌مندان به دانشگاه‌ها و مدارس مختلف رفته تا تعلیم معماری ببینند و …

جهان قدیم معماری ادامۀ مطلب »