مطالب مرتبط

تشویش مردم شهر در ترک‌های سقف بازار قدیمی‌اش نمایان است… نقدی معمارانه بر رمان گود، نوشته مهدی افشارنیک

نرگس عافی