نشستی با دکتر سیدمحسن حبیبی در پاسخ به چند پرسش شهرسازی

از سلسله نشست‌های تجارب مطالعات معماری و شهرسازی این بار میزبان دکتر سیدمحسن حبیبی خواهیم بود که در تاریخ دوشنبه ١٣ آذرماه ۱۳۹۶، از ساعت ۱۴ تا ۱۶، در سالن قطب علمی فناوری معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

سید محسن حبیبی استاد رشتۀ شهرسازی دانشکدۀ شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. او یک کارشناسی‌ارشد در رشتۀ معماری و یکی در رشتۀ شهرسازی دارد؛ و در سال ۱۳۶۰ از رسالۀ دکتری‌اش با عنوان «ترکیب شهری از شهری سنتی به شهر نوین» در دانشگاه پاریس دفاع کرده است.
حبیبی عضو پیوستۀ ایکوموس و نیز عضو پیوستۀ دوکومومو ایران است. کتاب‌های بسیاری تألیف کرده، ازجمله «خاطرۀ شهر»، «قصۀ شهر»، «از شار تا شهر»، «شرح جریان‌های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر»، «استخوان‌بندی شهر تهران». همچنین در همکاری با زهرا اهری چندین کتاب دربارۀ مکتب الاهی اصفهان در شهرسازی نوشته است.

هدف از این نشست، گفت‌وگویی با سیدمحسن حبیبی دربارۀ جنبه‌های مختلف حوزۀ شهرسازی و تاریخ شهرسازی خواهد بود. ازجمله مباحثی که دکتر حبیبی مطرح خواهند کرد، این‌هاست:
شهرهای هندسی و دلیل شکل‌گیری آن‌ها (از هگمتانه تا بغداد و…)
اثر شهرهای صدر اسلام بر معماری و شهرسازی ایران و نسبت این شهرسازی با دورۀ ساسانی و پیش‌ازساسانی
۳. شهرسازی معاصر و چالش‌ها و نقش سازمان‌ها و شورای ذی‌ربط در وضع کنونی
۴. تعامل شهر معاصر با بافت سنّتی و کهن.

«نشستی با دکتر سیدمحسن حبیبی در پاسخ به چند پرسش شهرسازی» از ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز دوشنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۶ در سالن قطب علمی فناوری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار خواهد شد و حضور عموم علاقه‌مندان در این نشست آزاد است.

کوبه

هیچ نظری وجود ندارد