ادعاهای نادرست علیرضا عظیمی

متن آقای عظیمی سه نکتهٔ خلاف واقع داشت که لازم دیدم به تصویر بکشم. نقدهای دیگری نیز به متن‌شان وارد می‌دانم که به قضاوت مخاطبان بسنده می‌کنم:

شهاب‌الدین تصدیقی

هیچ نظری وجود ندارد