فاش گردید

در صفحۀ سوم شمارۀ ۱۵۷۹۹ روزنامۀ اطلاعات در ۱۳ اسفند ۱۳۵۷، خبری با این عنوان منتشر شده است: «شاه سابق برای خود مقبرۀ ۴ میلیارد تومانی می‌ساخت».
خبر با جملۀ خبری مجذوب‌کننده‌ای آغاز می‌شود که مشخصات تازه‌ای از ۸ آرامگاه خاندان پهلوی «فاش گردید»، چیزی در حال پنهان‌شدن بود که خوشبختانه افشا شد. چیزی بزرگ در زیر زمین، شبیه به مقبرۀ کوروش. تلاشی برای القای عظمت از درگاه نزدیک‌کردن خود به پادشاه هخامنشی. تلاشی که حالا حنایش رنگی ندارد و بخت یار نبود و فاش گردید.
آرامگاهی که برای ساخت آن ۵۵هزار متر مربع زمین از روستاییان غصب شده و آن‌ها مبلغی در ازای آن دریافت نکرده‌اند، کشف و مصالح مورد نیاز آن از ژاپن به ایران وارد شده است.
پنج تصویر، ضمیمۀ این چند خط می‌شود تا «فاش‌شدن» تکرار شود: تصویر برگ روزنامۀ مورخ ۱۳ اسفند ۵۷، تصاویر پاسخ حسین امانت به این پرسش و دو تصویر از کتاب علی مظفری.

 

 

سیده‌شیرین حجازی

هیچ نظری وجود ندارد