یادداشت

کلمبوس: نقد نقد معماری مدرن

مدیر

انگار قلعه‌‌آبکوه نفرین شده

سیده‌شیرین حجازی

از آکادمی تا کارخانۀ آدم‌سازی؛ خطابه‌ای دربارۀ فضاهای دانشگاهی به‌مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو علی پوررجبی

علی پوررجبی

حناچی شهردار شد (و ما خواب بودیم!)

شهاب‌الدین تصدیقی

مانیفستی برای استراحت بیشتر معماران

مسعود تقوی

جنگ روایت‌ها: «گفت‌وگوها دربارۀ معماری و شهرهای ایران در دوران مشروطه»؛ گزارشی از اولین نشست از سلسله نشست‌های گفتارهای کوبه

علی پوررجبی

آسباد؛ تسخیر باد!

سجاد زلیکانی

ممنوعیت نمای رومی؛ پیروزی یا قبول شکست؟

بهزاد برخورداری

از تاریخ فلسفه تا چیز کیک نیویورکی با چای ماسالا؛ مروری بر خیابان انقلاب از دهۀ ۵۰ تا ۹۰ خورشیدی

حسین ذبیح

خانۀ فراموش‌شدگان؛ در بیان سزاواری و ضرورت مستند‌سازی میراث زنان معمار در ایران

نیلوفر رسولی