یادداشت

مانیفستی برای استراحت بیشتر معماران

مسعود تقوی

جنگ روایت‌ها: «گفت‌وگوها دربارۀ معماری و شهرهای ایران در دوران مشروطه»؛ گزارشی از اولین نشست از سلسله نشست‌های گفتارهای کوبه

علی پوررجبی

آسباد؛ تسخیر باد!

سجاد زلیکانی

ممنوعیت نمای رومی؛ پیروزی یا قبول شکست؟

بهزاد برخورداری

از تاریخ فلسفه تا چیز کیک نیویورکی با چای ماسالا؛ مروری بر خیابان انقلاب از دهۀ ۵۰ تا ۹۰ خورشیدی

حسین ذبیح

خانۀ فراموش‌شدگان؛ در بیان سزاواری و ضرورت مستند‌سازی میراث زنان معمار در ایران

نیلوفر رسولی

شیرقلعهٔ شهمیرزاد

شهاب‌الدین تصدیقی

معرفی یک سند

فریده کلهر

احسان یارشاطر؛ از آغازگرانِ گفتمان بوم‌گرایی در خوانشِ معماری ایران

علی پوررجبی

طرح یک پژوهش (۴): تاریخِ «شیفتگی» در معماری ایران: در باب گفتمان مسلط و «شیفته‌پرور»

پوریا محمودی