یادداشت

متروپولیس: معماریِ فریتز لانگ

مهدی شادکار

سقّانِفار؛ چیرگیِ معنا بر کالبد

سجاد زلیکانی

رئیس جمهوری که حامی زیبایی می‌شود؛ نقدی بر فرمان اجرایی ترامپ

محمدفرید مصلح

آرشیتکت لرزاده

امیرحسین مقتدایی

معنا در معماری مدرن

فائزه خطیب‌زاده

خیابان جمهوری، پاساژهای متروکه و ناویترین‌ها

امیرحسین مقتدایی

از تخریب‌گران انقلابی تا تخریب‌گران اقتصادی

محمدفرید مصلح

جهان قدیم معماری

امیرحسین مقتدایی

ترس از آینده‌ای روشن تأملی؛ در باب یادداشت «استارت‌آپ‌ها پیام‌آوران عصر جدید»

حسین ذبیح

استارت‌آپ‌ها، پیام‌آوران عصر جدید

محمدفرید مصلح