پرونده آنلاین: معماری و سینما

شما در حال مشاهدۀ «پروندۀ نوروزی ‌ آنلاین» کوبه هستید. پرونده‌های آنلاین پایانی ندارند و شما می‌توانید مطالبی را با همین موضوع برای کوبه ارسال کنید تا در کوبه منتشر گردد.


دبیر پرونده: فائزه خطیب‌زاده
هیئت تحریریه: علی پوررجبی، شیرین حجازی، فائزه خطیب‌زاده، نیلوفر رسولی، فراز طهماسبی، محمدفرید مصلح، امیرحسین مقتدایی، یاسمین نعمت‌اللهی، مهسا نوری
نویسندگان: فائزه خطیب‌زاده، مهدی شادکار، سعید خاقانی، امیرحسین مقتدایی، حمید طوری کرمی، علی‌رضا محمدی، امیرمهدی بصیری خردمند طهرانی، هدیه برومند
ویراستار: نرگس عافی


سینما یکی از قوی‌ترین رسانه‌های امروز است. رسانه‌ای که مفاهیم، احساسات و پیام‌های گوناگونی را مخابره می‌کند. به این منظور از «فضا» برای تحقق خواسته‌هایش استفاده می‌کند. فضایی که در کنار بازیگران نقشی حیاتی برای رساندن آنچه در ذهن سازندگان است، بازی می‌کند. در این پرونده‌، کوبه در جست‌وجویی به بازنمایی سینما از منظر معماری می‌پردازد، و اینگونه اهمیت داشتن دیدی معمارانه را آشکار می‌کند.


یک آپارتمان معمولی؛ بررسی چگونگی عملکرد عناصر معماری در ساختمان فیلم آپارتمان (بیلی وایلدر،۱۹۶۰)
امیرعباس علی یاری
نقدی بر فیلم آپوکالیپتو؛ معماریْ فروپاشی تمدن را ندا می‌دهد
سجاد زلیکانی
فضای وجودی در سینما و معماری
حمید طوری کرمی
از سوررئالیسم فضا تا واقعیت خاطرات در هتل گرند بوداپست
هدیه برومند
نقدی معمارانه بر فیلم یک روز به‌خصوص
امیرمهدی بصیری خردمند طهرانی
هراس از نگاه خیرهٔ زنان
نیلوفر رسولی
مدرسۀ علوم و فنون جادوگری هاگوارتز؛ نقدی معمارانه بر فیلم‌های هری‌ پاتر
علی‌رضا محمدی
استاکر؛ معماری فرسودگی‌، خیال بدنمند
حمید طوری کرمی
معماریِ نه چندان آرمانی؛ نقدی معمارانه بر فیلم اهداکننده
امیرحسین مقتدایی
آسمان‌خراش؛ نقدی معمارانه بر فیلم آسمان‌خراش
سعید خاقانی
متروپولیس: معماریِ فریتز لانگ
مهدی شادکار
معماری تهی از معنا؛ نقدی معمارانه بر فیلم فریدا
فائزه خطیب‌زاده
فقر بو می‌دهد؛ نقدی معمارانه بر فیلم انگل
فائزه خطیب‌زاده

مدیر

هیچ نظری وجود ندارد