معماری و فرهنگ

چهارشنبه ۸ آذر از ساعت ۱۰ تا ۱۲ پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران میزبان استاد فرهاد احمدی خواهد بود. این نشست با موضوع «معماری و فرهنگ» برگزار خواهد شد.

معماری به‌عنوان یک پدیدۀ اجتماعی از فرهنگ نشئت گرفته است و بر آن تأثیر میگذارد. سبک معماری هر دوره انعکاسی از فرهنگ و هنر آن محسوب می‌شود و با دگرگونی‌هایی که در سایر عرصه‌های زندگی و هنر به وقوع می‌پیوندد، متناسب است. آشنایی با حرکت و روند معماری متناسب با این تغییرات ما را در درک عمیق‌تر شرایط فرهنگی جامعه و هدایت آن یاری می‌رساند. در آثار فرهاد احمدی همواره فرم، چهره‌ای از تحقق عینی مبانی فکری او بوده است. نگاه مفهومی به فضا، متن گرایی، فروتنی، صداقت، ایجاز و ایهام اصولی بوده که در اغلب طرح‌هایش حضور دارند.

فرهاد احمدی عضو هیئت‌علمی دانشکدۀ معماری دانشگاه شهید‌بهشتی و فارغ‌التحصیل دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۶ است؛ تاکنون بیش از سی پروژۀ ملّی از جمله مراکز فرهنگی دزفول، تبریز، اصفهان، کرمان و تهران، و نیز ساختمان‌های نمایندگی ایران در کرۀجنوبی و سوئد و نیز چندین نمایشگاه بین‌المللی را طراحی کرده است. وی در مسابقات پراهمیتی چون کتابخانۀ ملی و ساختمان‌های مرکزی وزارت نفت شرکت داشته است و در دوسالانه‌های جهانی معماری «روروز» نروژ و «گلف» امارات مورد تقدیر قرار گرفته است.

نشست «معماری و فرهنگ» چهارشنبه ۸آذرماه۱۳۹۶ از ساعت ۱۰صبح در نگارخانۀ دانشکدۀ هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا برگزار می‌شود. امکان حضور عموم علاقه‌مندان در این جلسه فراهم است.

کوبه

هیچ نظری وجود ندارد