آغوش کوبه برای پذیرش نویسندگان و نوشته‌های تازه همواره گشوده است. اگر می‌خواهید مطالبتان در کوبه منتشر شوند، می‌توانید فایل آن را همراه با نام و نام خانوادگی خود به نشانی ایمیل contact.koubeh@gmail.com ارسال کنید. خواهشمندیم مطالبتان را تا حدّ ممکن ویراسته و پیراسته از لغزش‌های زبانی و نوشتاری و منطبق با زبان فارسی معیار بنویسید. مطالب ارسالی شما می‌توانند در قالب یادداشت، نقد، مقاله، گفت‌و‌گو یا حتّی آثار گرافیکی و تصویری باشند. از نظر حجم و تعداد کلمات نیز محدودیتی وجود ندارد.