پرونده‌ای برای نقد

جای خالی نقد اثر: وضعیت نقد معماری در ایران نیازمند بازنگری جدی است

نقد برای نفی اجتناپ‌ناپذیریِ اعظم؛ پاره‌هایی در ستایش شکستن حرمت‌های بازدارنده

پروندۀ تجارب کارورزی دانشجویان معماری

درجست‌و‌جوی قاتل بروسلی

کارورزی: فرصتی برای پرسش…!! دانشگاه: فرصتی برای پاسخ..؟!

پروندۀ کافه‌ها

کسی که گوشۀ کافه خانقاه وی است

پروندۀ معرفی بنا

بناهای بی‌کاربری و کاربری‌های بی‌بنا

میراث کوهستانی تیموریان در ازغد

گم‌گشتگی مسیحیت در لابه‌لای کوچه‌ها: بناهای ارمنیان در تبریز

بافت تاریخی امامزاده یحیی

در خانه کسی نیست. نیست؟ دو روایت از ساکنانِ خانه‌های خالی از سکنه، خیابان انقلاب

شهر خاموشِ از یاد رفته: شهرِیری در اردبیل

مسجدجامع کوهپایه

مادر روایت می‌کند: رختشویخانهٔ زنجان

دربارۀ قصر ابونصر شیراز و کاوش‌های آن

یک‌سالگی کوبه

بر نَجْد (به مناسبت یک‌سالگی کوبه)

کجا فرع از اصل ممتاز شود!

کوبه: مرغ پنداشتن غاز همسایه؛ سوزنی بر خود زدن و جوالدوزی بر دیگران

برای یک‌سالگی کوبه: در جدال با انحصار

برای کوبه