سعید خاقانی

عضو هیئت‌علمی دانشکدهٔ معماری دانشگاه تهران دکتری مطالعات بصری از دانشگاه منچستر کارشناس ارشد معماری از دانشگاه یزد

ایران کجاست؟

سعید خاقانی

آسمان‌خراش؛ نقدی معمارانه بر فیلم آسمان‌خراش

سعید خاقانی

تاریخ و توهم

سعید خاقانی

پایان معماری؟

سعید خاقانی

تاریخ معماری به چه درد می‌خورد؟

سعید خاقانی

مذهب آینده‌گرایی (Cult of Futurism)

سعید خاقانی

این‌قدر نکوب کوبه!

سعید خاقانی

برای کوبه

سعید خاقانی

تاریخ معماری در عصر بازتولید چینی آن

سعید خاقانی

موصل از تاریخ خود آزاد شد

سعید خاقانی

معاصر چیست؟

سعید خاقانی