کامیار صلواتی

کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران kamyar.salavati@ut.ac.ir

اعوجاج شوشترِنو و مدیریت شهری: چه‌ کسی مقصر است؟

کامیار صلواتی

داستان حمام نمرهٔ آقامیرزا در روزنامهٔ تربیت

کامیار صلواتی

معماری امعا و احشا: دروازه‌غار در عکس‌های عباس عطار

کامیار صلواتی

به استقبال یادگارنوشته‌های احمد حسین‌زاده و سلیمان صالحی بر روی سنگ قبر حافظ

کامیار صلواتی

معرفی یک رسالهٔ تاریخی معماری در عثمانی: رسالهٔ سلیمیه

کامیار صلواتی

برای یک‌سالگی کوبه: در جدال با انحصار

کامیار صلواتی

چند تصویر از حضور نوازندگان در شهر تهران: ایستگاه‌های مترو

کامیار صلواتی

چند پاره از روزنامهٔ خاطرات حاج باقر معمار؛ بخش دوم

کامیار صلواتی

چند پاره از روزنامهٔ خاطرات حاج باقر معمار؛ نوشته شده در ۱۳۲۵ هجری‌قمری؛ بخش اوّل

کامیار صلواتی

محراب بر آب: مرثیه‌ای برای محراب یگانهٔ مسجد پالنگان

کامیار صلواتی

گفت‌و‌گو با اسرا آکین‌کیوانچ، استاد دانشگاه فلوریدای جنوبی و مورخ معماری اسلامی

کامیار صلواتی

شاپینگ‌مال‌ها به‌مثابه معابد تهران امروز

کامیار صلواتی

یک روز عادیِ عادی در خیابان انقلاب

کامیار صلواتی

قدرت، نشانه و مذهب: مسجد جامع شافعی‌ها در کرمانشاه

کامیار صلواتی

ژرف‌تر از خواب: متن، معماری و ساده‌انگاری

کامیار صلواتی

چند کلام دربارهٔ آوازهای بنّایان

کامیار صلواتی