امیرحسین مقتدایی

سنت معماری ماوراء‌النهر از فروپاشی سامانیان تا ظهور تیمور (۳)

امیرحسین مقتدایی

سنت معماری ماوراء‌النهر از فروپاشی سامانیان تا ظهور تیمور (۲)

امیرحسین مقتدایی

سنت معماری ماوراء‌النهر از فروپاشی سامانیان تا ظهور تیمور (۱)

امیرحسین مقتدایی

معصومیت مکان، نگاهی به رمان موزۀ معصومیت

امیرحسین مقتدایی

‌معماری علیه کارکرد؛ ساختن بدون هدف

امیرحسین مقتدایی

تقدس اراده؛ نگاهی به رمان برج اثر ویلیام گلدینگ

امیرحسین مقتدایی

راه‌هایی که نرفته‌ایم؛ نگاهی به روش برخورد اروین پانوفسکی در برقراری رابطه میان معماری و فلسفه

امیرحسین مقتدایی

گنبدها و زیبایی‌؛ نگاهی به آرایه‌های گنبد در اروپا

امیرحسین مقتدایی

معماری مقبره زینال‌بیگ، راهکار حکومت آق‌‌قویونلو برای تمایز از امپراتوری عثمانی

امیرحسین مقتدایی

معماریِ نه چندان آرمانی؛ نقدی معمارانه بر فیلم اهداکننده

امیرحسین مقتدایی

آرشیتکت لرزاده

امیرحسین مقتدایی

خیابان جمهوری، پاساژهای متروکه و ناویترین‌ها

امیرحسین مقتدایی

جهان قدیم معماری

امیرحسین مقتدایی

مروری بر کتاب «ارزش های پایدار در معماری ایران»

امیرحسین مقتدایی