علی پوررجبی

تاریخ هنر و ملت: آرتور اوپهام پوپ و گفتمان «هنر ایرانی» در اوایل قرن بیستم

علی پوررجبی

ساختن ملت و معماری مدرن در ایران قرن بیستم

علی پوررجبی

ایدئولوژی‌ها با تولید فضا پیش می‌روند

علی پوررجبی

پرونده: ملی‌گرایی و معماری

علی پوررجبی

مکان اعتراضات و معنای اعتراضات

علی پوررجبی

«آیا این یک کتاب است؟» نقدی بر کتاب «هنرهای زیبا» (۱۳۴۸-۱۳۱۹) نوشتۀ حمیدرضا انصاری

علی پوررجبی

هست امید، ریشه تا در آب است: مقدمه‌ای برای نخستین شمارۀ مجلۀ الکترونیکی کوبه

علی پوررجبی

تفسیر هنر ایرانی بر پایۀ خلقیات اجتماعی: لاابالی‌گری قاجاری و نظامی‌گری پهلوی

علی پوررجبی

از آکادمی تا کارخانۀ آدم‌سازی؛ خطابه‌ای دربارۀ فضاهای دانشگاهی به‌مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو علی پوررجبی

علی پوررجبی

جنگ روایت‌ها: «گفت‌وگوها دربارۀ معماری و شهرهای ایران در دوران مشروطه»؛ گزارشی از اولین نشست از سلسله نشست‌های گفتارهای کوبه

علی پوررجبی

احسان یارشاطر؛ از آغازگرانِ گفتمان بوم‌گرایی در خوانشِ معماری ایران

علی پوررجبی

«هنر هست ولی کم هست»

علی پوررجبی

دلهره‌های دیده نشدۀ معماری ایرانی در آثار سینمایی

علی پوررجبی

دو روایت از استاد حسن قمی

علی پوررجبی

یادی از معمارباشی؛ بازنشر متنی از سال ۱۳۲۷

علی پوررجبی

علی‌اکبر صارمی؛ دلباختهٔ گذشته زیبا، سازندهٔ امروز مدرن

علی پوررجبی

بحران و اجتماع

علی پوررجبی