احمد افلاکیان

ریشه‎های معماری و شهر به‌مثابۀ معضل معرفت شناسی تاریخی چند ایدۀ اولیه و ایدۀ پیشا معماریت یا proto Architecture

احمد افلاکیان

غیرمجاز؛ قوانین ساختمان‌سازی که چهرۀ آتن را برای همیشه دگرگون کردند

احمد افلاکیان

مسجدجامع کوهپایه

احمد افلاکیان