نهضت‌های هنرهای مردمی در قرن چهاردهم ه.ق

هادی سیف پژوهشگر عرصه‌ی هنرهای مردمی ایران در طی نزدیک به سه دهه با تالیف نزدیک به بیست جلد «دانشنامه‌ی هنرهای مردمی» و نیز شرح احوال هنر و هنرمندان ایران موفق به چاپ نزدیک به شصت جلد کتاب‌های ماندگار گردیده است. وی را باید از معدود پژوهشگرانی بازشناخت که اساس پژوهش‌هایش را بر محور « تاریخ شفاهی هنر و هنرمندان» قرار داده است. از وی به عنوان نخستین نویسنده و مورخی نام می‌برند که به پژوهش و نگارش کتاب درباره نقاشی قهوه‌خانه‌ای ایران اقدام کرد.
او متولد ۱۳۲۶ در شیراز است. در رشته تاریخ هنر در دانشگاه اصفهان ادامه تحصیل داده و پایان نامه خود را در مقطع کارشناسی با عنوان «نقش ترکمنان در آسیای غربی» نوشته است برای ادامه تحصیل به دانشگاه استراسبورگ فرانسه رفت و عنوان پژوهش وی «نقش حیوانات اسطوره‌ای در حجاری‌های تخت جمشید» بود.
از میان کتاب‌های منتشر شده سیف می‌توان به این عناوین اشاره کرد:«دانشنامه‌ی هنرهای مردمی ایران»، «نقاشی قهوه‌خانه»، «نقاشی روی کاشی»، «نقاشی پشت شیشه»، «سر در بقعه امامزاده شاهزاده غریب شیراز میراث ارزشمند نهضت کاشی نگاران گمنام شیرازی»، «نقاشی خیالی ساز مردم کوچه و بازار: سوته‌دلان نقاش»، «محراب گچ‌بری نفیس مسجد اولجایتو در جامع عتیق اصفهان»، «حجاری شکارگاه سلطنتی طاق بستان کرمانشاه» و …

کوبه

هیچ نظری وجود ندارد