مسجد ملک‌زوزن

مسجد ملک‌زوزن، در ۶۶ کیلومتری جنوبِ‌غربی خواف قرار دارد و یکی از معدود مساجد تاریخ‌دار دورهٔ خوارزمشاهی است. این مسجد به‌استناد کتیبه‌های نما و اسپر ایوان قبله، در سال‌های ۶۱۵ و ۶۱۶ هجری‌قمری ساخته شده است. درحال‌حاضر این مسجد متشکل از دو ایوانِ روبه‌روی هم است. شهریار عدل در شمارهٔ ۱۵ و ۱۶ مجلهٔ اثر، بنا بر شواهدی از قبیل بدون تزئینات بودن محراب، ملک‌زوزن را بنایی خوانده که به‌دلیل حملهٔ مغول هرگز به‌اتمام نرسیده است. فرضیاتی مبنی بر مسجد-مدرسه بودن این بنای دو ایوانی هم وجود دارد. شهریار عدل، پریوش اکبری و آندره گدار از جمله افرادی هستند که در این باره فرضیاتی ارائه کرده‌اند. مسجد ملک‌زوزن، به تزئینات مقرنس، آجرکاری‌های هندسی و ترکیب آجر و کاشی لعابدار فیروزه‌ای مزین شده‌است.

.

کوبه

هیچ نظری وجود ندارد